VISVIJVERS " HET WINDMOLEKE "
FORELVISSERIJ - ZALM FOREL
 
Vanaf zaterdag 1 november gesloten tot Pasen 2015!

APRIL TOT EIND AUGUSTUS

Dinsdag - Zondag: van 6u00 tot 20u00 (2 sessies)

Opgelet: poorten domein openen pas om 5u45!
MAANDAG GESLOTEN tenzij feestdag

 

SEPTEMBER EN OKTOBER

Dinsdag - Zondag: van 10u00 tot 17u00 (1 sessie)

Opgelet: poorten domein openen pas om 9u45!
MAANDAG GESLOTEN
      
 UITZETTINGEN PER BETALINGSBEURT
   1. Het is ten strengste verboden te voederen en vissen te kuisen aan de vijver.
   2. Lepelen is verboden, het vissen met blinkend plaatje is toegelaten.
   3. Het vissen is strikt persoonlijk, niet één betalen en met 2 vissen, elke visser betaalt.
   4. Het vissen is maximum met 2 lijnen, met elk één haak. Daar er te veel misbruiken zijn met reservelijnen is het niet toegelaten deze lijnen opgetuigd en beaasd bij zich aan 't viswater klaar te leggen.
   5. Gevangen karpers onmiddellijk terugzetten in 't zelfde viswater, er wordt geen forel in de plaats gegeven.
   6. Gelieve alle afval in de vuilbakken te deponeren. Laat niets liggen!!!
   7. Eender welke sessie u vist, pas 15 minuten voor het aanvangsuur mag u plaatsnemen, ook mogen er geen korven of ander tuig op de visplaats neergezet worden voor deze tijd. Van april tot en met augustus is dit dus voor de ochtendploeg 5u45 en voor de namiddagploeg 12u30. Voor de maanden september en oktober is dit 9u45.
   8. Tot eind augustus wordt er 's morgens vis uitgezet tussen 7u30 en 8u30, 's namiddag tussen 13u00 en 14u00. De voormiddag sessie dient voor 8u00 gestart te zijn, de namiddag sessie dient voor 13u30 gestart te zijn, geen uitzondering!
    In september en oktober gebeurt dit tussen 11u00 en 12u00 en u dient gestart te zijn voor 12u00!
   9. Nog starten na de uitzettingen is verboden tenzij de uitbater wordt verwittigd en toelating geeft.
   10. Het vroegtijdig starten of het vertrekken zonder te betalen, wordt aanschouwd als diefstal met gevolg dat de politie wordt gewaarschuwd!!!
   11. De vissers blijven op de door hun gekozen plaats bij aanvang, gedurende de gekozen vistijd wordt er niet van plaats veranderd, dit om andere vissers niet te hinderen.
   12. Dit reglement dient strikt opgevolgd te worden, controles zullen plaats vinden en het niet naleven van het reglement heeft tot gevolg dat men onherroepelijk moet stoppen met vissen, onmiddellijk het terrein moet verlaten en dit zonder enige teruggave van gedane betalingen!
   13. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Wij hopen jullie te mogen ontmoeten en wensen ieder een goed, aangenaam en sportief visjaar!

Günther en Wendi