Welkom op de website van café en visvijvers
Het Windmoleke - Bij Gikke & Wendi

Butschovestraat 12 te 3384 Attenrode-Wever
Gsm: 0495-218699
Email:
gunther.gilis@skynet.be

Homepagina |  Gewone visserij |  Forelvisserij |  Fotogalerie |  De kaart |  Openingsuren

 

Openingsuren:

Grote (gewone) vijver

Forel vijver

Andere

Dag visserij

Forel visserij

Fotogalerij

Clubwedstrijden (vrijdagavond)

Afhuringen

Menukaart

Open wedstrijden

Speciale uitzettingen

Openingsuren

Wedstrijdreglement

Uitzonderlijke vangsten

Artikels

***

Huisreglementen

Toegang

Het domein is een privé domein, enkel toegankelijk voor cliënteel van café en/of visvijvers. De uitbater heeft ten alle tijden het recht om eender wie toegang te weigeren. De uitbater kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen, daar het betreden van het terrein volledig op eigen risico gebeurt!

Kinderen

Kinderen onder de 12 jaar mogen enkel onder begeleiding van een volwassene het domein betreden. Ouders worden geacht zelf toezicht te houden op hun kinderen. Het domein bestaat uit 3 vijvers die grotendeels onbewaakt zijn, hierdoor is het risico te groot om kinderen alleen rond te laten lopen of te laten spelen.

Honden

Elke hond die het domein betreedt, hoort aan de lijn braaf naast zijn baasje. Om de vissers niet te storen, worden honden rondom de vijvers niet toegelaten. Niet elke klant is hond gezind, daarom aan elke eigenaar: zorg dat uw huisdier zich correct gedraagt en de rust niet verstoord. Hondenpoep eender waar, zorgt voor ergernis. Niemand heeft graag hondenpoep aan de schoenen.
Dus: v
erplicht hondenpoep direct op te ruimen, eender waar op het terrein, want elk kakje hoort in een zakje!

Parking

Er is voldoende parking rond en tussen de vijvers, alsook achter het café. Zorg dat u uw wagen, fiets, brommer of eender welk voertuig correct en veilig parkeert en achter laat. De uitbater kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of beschadiging, daar het betreden van het terrein volledig op eigen risico gebeurt!

Roken

Dankzij de huidige wetgeving is roken verboden in het café, veranda en toiletten. Buiten, op het terras en rond de vijvers is het nog wel toegelaten. Het terras is met de nodige voorzieningen uitgerust, zodat het een aangename ruimte is waar de rokers terecht kunnen.

    De uitbater is niet verantwoordelijk voor de verdere verspreiding van informatie in welke vorm ook terug te vinden op deze site. Er wordt ook geen 100% garantie gegeven met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie die op de site is te vinden. Verder behoudt men zich het recht om informatie, reglement en prijzen te wijzigen.

    Homepagina |  Gewone visserij |  Forelvisserij |  Fotogalerie |  De kaart |  Openingsuren
     
    laatste update : 31 januari 2015