VISVIJVERS " HET WINDMOLEKE "
GEWONE - WEDSTRIJD - VISSERIJ

 


Open van maart tot en met november.
Tot bij pasen is het domein open volgens de openingsuren van het café
PRIJZEN

HUISREGLEMENT DAGVISSERIJ GROTE VIJVER

VISBESTAND VAN DE VIJVER - WEDSTRIJDEN

Deze vijver doet vooral dienst als wedstrijdvijver en visvijver voor dagvisserij op brasem, witvis, lauw en karper. Er wordt elk voorjaar vis uitgezet, in 2014 is dit niet anders, mede dankzij een bijdrage van de clubs VVW en DWS, waarvoor onze dank.

Sinds het najaar 2011 zijn we aangesloten bij de Milieucel vzw, een onderdeel van de Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden VVHV. Zij geven via de Milieu-Service-Actie (MSA) hun deskundig advies en ondersteuning inzake:

  • wateranalyse, waarbij verschillende fysisch-chemische parameters van het viswater worden onderzocht;
  • een bodemanalyse;
  • berekening van de hoeveelheid coccoliethenkrijt nodig om de modderlaag af te breken en te saneren;
  • gratis advies betreffende problemen i.v.m. visstandbeheer;
  • de mogelijkheid om visziektebestrijdingsmiddelen en wateranalyse-producten aan te kopen;

Het is op hun aanraden en onderling overleg dat we geopteerd hebben ons voederreglement aan te passen.  We hebben reeds kunnen vaststellen tijdens vorig visseizoen dat het tot resultaat werd geboekt namelijk een betere visvangst. Daarom drukken we er nogmaals op aan, alle vissers (dagvissers en wedstrijdvissers) dienen zich aan het nieuw voederreglement te houden. Dank u voor uw begrip en medewerking!

We hebben een druk bezet programma wat betreft viswedstrijden voor dit visseizoen uitgewerkt en ook andere clubs en verenigingen organiseren op tijd en stond een competitie. Zin om mee te doen? Er zijn open wedstrijden waaraan iedereen mag deelnemen met een dagklassement en direct uitreiking van de geldprijzen. Maar er is ook clubkampioenschap, hierbij worden de resultaten telkens bijgehouden in een klassement, met een prijsuitreiking op het einde (half september).

Wij hopen jullie te mogen ontmoeten en wensen ieder
een goed, aangenaam en sportief visjaar!

Günther en Wendi


De uitbater behoudt zich het recht om reglement en prijzen te wijzigen. Hij kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen, daar het betreden van het terrein volledig op eigen risico gebeurt!

Homepagina |  Gewone visserij |  Forelvisserij |  Fotogalerie |  De kaart |  Openingsuren

Terug