VISVIJVERS " HET WINDMOLEKE "

WEDSTRIJDREGLEMENT GROTE VIJVER

 1. Inschrijvingen gebeuren telefonisch of aan de vijver tot 1 uur voor het begin van de wedstrijd, want dan worden de visplaatsen getrokken.
 2. Volgende signalen respecteren:
  1. ste signaal: 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd en voederen,
  2. de signaal: starten met vissen,
  3. de signaal: 5 minuten voor het einde van de wedstrijd,
  4. de signaal: einde van de wedstrijd, lijnen uit het water.
 3. VERBODEN: droogvoer, drijvend aas, aardappelen, muggenlarven, Tubifex, deegwaren, geknipte pieren en rode maden aan de haak zijn ten alle tijden NIET toegelaten, alsook het bijvoederen met deegwaren, pasta en/of drijvend voer. Daarnaast is ook CUPPING KIT verboden en is het niet toegelaten pellets nat te maken met als doel de struktuur te wijzigen vb: voerballen ervan te kneden (1ste x verwittiging - 2de x disqualificatie).
 4. TOEGELATEN: korrels (2.2 pints max 500gr) -> korrels te verkrijgen in het café bij Gikke, pellets en/of expanders (max 2.2 pints), granen (max 300gr), maïs wit (max 300gr), mais geel (max 600gr), maden (max 1.1 pints), casters (max 1.1 pints), pieren, korrel, spaghetti, macaroni en expanders zijn aan de haak toegelaten.
 5. Men dient steeds op de bodem te vissen zonder uitzondering of discussie.
 6. Op elke plaats moeten er 2 leefnetten worden voorzien, één voor karper, kroeskarper en giebel en één voor brasem, zeelt en voorn. Men mag 1 vis mis zetten (kan iedereen overkomen) mits onmiddellijk te melden bij de wegers van dienst.
 7. Snoekbaars dient direct zonder aarzelen terug gezet te worden, meldt dit aan uw buur (getuige) en dan wordt er 1 kg aangerekend per gevangen snoekbaars.
 8. Max 15 kg vis per leefnet, > 15 en <= 20 kg wordt 15 kg genoteerd en > 20 kg is gelijk aan 0 kg. Dit zonder discussie!!!!
 9. De totale hengellengte = bedraagt 13,50 meter, stok kan maximaal 10 meter bedragen, aanvullend draad tot de maximale lengte.
 10. Het hoekvissen gebeurt recht of rechts, alle andere vissers vissen recht voor hen of kantvissen rechts.
 11. Van start tot einde is er controle mogelijk, overtredingen worden bestraft met uitsluiting in het dagklassement.
 12. Indien een vis aan de haak, voor het vierde signaal, telt deze als gevangen.
 13. Bij het vangen van de vis moet de visser op zijn plaats blijven.
 14. De visser moet bij het wegen aanwezig zijn, indien dit niet het geval is, gaat hij akkoord met het gewogen gewicht.
 15. Een emmer ter onthaking is verplicht, de vis wordt in de emmer onthaakt, met uitzondering van grote karpers. Het onthaken gebeurt correct en diervriendelijk!
 16. De visser moet zijn plaats proper houden, deponeer het vuil op de daarvoor voorziene plaatsen en laat geen visdraad op de grond of in het water achter. Aan de rokers: geen peuken in het viswater deponeren!
 17. De eigenaar of de desbetreffende clubs zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 18. De eigenaar behoudt zich het recht om dit reglement te wijzigen ten alle tijden.

Onze gouden regel is:

Behandel de vissen zachtaardig, het zijn kostbare dieren voor jullie plezier!


Wij hopen jullie te mogen ontmoeten en wensen ieder

een goed, aangenaam en sportief visjaar!

Günther en Wendi