VISVIJVERS " HET WINDMOLEKE "

WEDSTRIJDREGLEMENT GROTE VIJVER

Inschrijvingen gebeuren telefonisch of aan de vijver tot ten laatste 1 uur voor het begin van de wedstrijd, want dan worden de visplaatsen getrokken.


Volgende signalen respecteren

  • 1ste signaal: 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd en voederen,
  • 2de signaal: starten met vissen,
  • 3de signaal: 5 minuten voor het einde van de wedstrijd,
  • 4de signaal: einde van de wedstrijd, lijnen uit het water.


TOEGELATEN VOERDERS/AAS:
Korrels (max 2 zakjes) te verkrijgen in het café bij Gikke. Korrels mogen enkel gesprayd worden. Korrels (max 500gr), Tarwe (max 300gr), Mais wit of geel (max 4x300gr), Maden (max 1liter), Casters (max 1liter), Pieren en Expanders zijn aan de haak toegelaten.

Hoeveelheid is per visser, ook bij koppelwedstijden. Al het voeder moet op de plaats aanwezig zijn. Ongeacht de duur van de wedstrijd, alle voerders/aas dienen onmiddellijk te zinken. Bijvoederen enkel met korrel, pellets, tarwe (vb Ebly), mais en/of maden.


AL DE REST VAN VOERDERS/AAS IS VERBODEN.
Hier wordt onder andere verstaan: droogvoer, drijvend aas, aardappelen, muggenlarven, Tubifex, deegwaren, geknipte pieren en rode maden aan de haak zijn TEN ALLE TIJDEN NIET TOEGELATEN, alsook het bijvoederen met deegwaren, pasta en/of drijvend voer. Daarnaast is ook CUPPING KIT (voederpotje) verboden. Eveneens verboden: pellets of korrels nat te maken met als doel de structuur te wijzigen vb: voerballen van kneden!


De totale hengellengte = bedraagt 13,50 meter, stok kan maximaal 10 meter bedragen, aanvullend draad tot de maximale lengte. Al het lood moet max op 30 centimeter van de haak hangen. Er wordt gevist met 1 hengel en 1 haak tot max nr12. Het is verplicht op de bodem te vissen.


Er is altijd controle mogelijk, overtredingen hebben als gevolg uitsluiting van het dagklassement.


Het kantvissen gebeurt recht voor of rechts enkel met topset of max. 2meter. Het laagste nummer van de kant mag links en rechts vissen. Als er een nummer tussen is mag elke visser links en rechts vissen, ook bij koppelwedstrijden, maar steeds enkel met topset of max. 2meter.


Op elke plaats moeten er 2 leefnetten worden voorzien, één voor karperachtigen (karper, kroeskarper, giebel) en één voor brasem, zeelt en voorn. Men mag 1 vis fout zetten (kan iedereen overkomen) mits onmiddellijk te melden bij de wegers van dienst.
Snoekbaars dient direct zonder aarzelen terug gezet te worden, meldt dit aan uw buur (getuige) en dan wordt er 1 kg aangerekend per gevangen snoekbaars.

  • Max 15 kg vis per leefnet
  • Tussen 15 en 20 kg wordt 15 kg genoteerd
  • Meer dan 20 kg wordt er 0 kg genoteerd voor het leefnet


Een emmer met voldoende water ter onthaking is verplicht, de vis wordt in de emmer onthaakt, met uitzondering van grote karpers. Ongeacht, het onthaken gebeurt correct en diervriendelijk!
De gevangen vis moet met kop eerst in de leefnet worden gezet of met een schepnet maar nooit gooien! Behandel de vissen zachtaardig, het zijn immers kostbare dieren voor jullie plezier.


Bij het vangen van de vis moet de visser op zijn plaats blijven. Indien een vis aan de haak bij het vierde signaal, telt deze als gevangen. Deze moet wel er uit zijn voor de wegers ter plaatse zijn.


De visser moet bij het wegen aanwezig zijn, indien dit niet het geval is, gaat hij akkoord met het gewogen gewicht.


De visser moet zijn plaats proper houden, deponeer het vuil waar het hoort en laat geen visdraad op de grond of in het water achter. Ledig alles vooraleer dit weg te gooien en ook peuken horen niet thuis in het vijverwater of op de grond, een afvalbak is niet ver weg. We doen ons best om het netjes te houden, dus alle soort afval aub correct weggooien.


De eigenaars of desbetreffende clubs zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

We behouden ons het recht om reglement en prijzen te wijzigen.

We kunnen ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen, daar het betreden van het domein volledig op eigen risico gebeurt!

Wij hopen jullie te mogen ontmoeten en wensen ieder een fijn, aangenaam en sportief visjaar toe.

Gikke (Günther) en Wendi