Butschovestraat 12 te 3384 Attenrode-Wever

Gsm: 0495-218699 Email: gunther.gilis@windmoleke.be

Welkom op de website van café en visvijvers

Het Windmoleke - bij Gikke & Wendi

Beste klant,

Wegens de nationale Corona (COVID19) preventiemaatregelen van 16/10/2020 dienen we het café terug te sluiten vanaf 19/10/2020.

Ook het domein is voorlopig niet toegankelijk voor bezoekers

(ongeacht of de poorten open zijn).

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-alarmniveau-4-gaat-strengere-regels-vanaf-maandag-19-oktober


Wat betreft vissen op het domein, is het momenteel toegelaten voor clubleden vissers (lidkaart visseizoen 2020) van dinsdag tot zondag - na telefonische bevestiging.


Het blijven spijtig genoeg bizarre tijden maar wij hopen dat iedereen deze tijd gezond en veilig kan doorkomen (dat is het belangrijkste), zodat we jullie allemaal daarna terug kunnen verwelkomen!


Dagvissen mogelijk op DINSDAG - ZONDAG VAN 9u30 TOT 16u30

(MAANDAG GESLOTEN) en mits het naleven van de tijdelijke regels:

   1. Het domein zal enkel en alleen worden opengesteld voor vissers-clubleden Het Windmoleke (vissers met een geldig abonnement - lidkaart visseizoen 2020). Voorlopig geen toegang voor bezoekers.
   2. Domein (visvijvers) toegankelijk van 9u30 tot 16u30 (dinsdag tem zondag, op maandag gesloten) na telefonische bevestiging.
   3. Gebruik van leefnetten is verboden, alle gevangen vis wordt dadelijk correct teruggezet.
   4. Er mag enkel individueel gevist worden op voorwaarde dat:

    • Vermijden van fysiek contact

    • Houden van 1,5 meter afstand

    • Respecteren van alle hygiënische maatregelen

   5. Samenkomen in/aan het café, terras, parking is niet toegestaan.
   6. Elke visser kiest een aangeduide visplaats en blijft daar vissen (met nummers aangeduid, zekerheid tot voldoende afstand tussen vissers).
   7. Zelf meegebracht eten en drinken mag worden geconsumeerd op de visplaats, alle afval (peuken, blikjes, zakjes, rekkers, draad, ...) dient zelf opgeruimd te worden, niets blijft achter en de visplaats wordt netjes achter gelaten.
   8. Recreatie op het water en het domein is verboden.
   9. De toiletruimte is toegankelijk en iedereen dient de hygiënische maatregelen na te leven.
   10. Om 17u ten laatste moet iedereen het domein verlaten hebben.
   11. Wat betreft het visreglement is het reglement dagvisserij geldig - zie de borden aan de vijvers.
   12. Daar het gaat om tijdelijke noodzakelijke maatregelen voor de gezondheid en welzijn van ons allemaal, kan op elk moment de richtlijnen / maatregelen gewijzigd worden - ook diegene specifiek geldig voor het domein Het Windmoleke.
   13. Graag roepen we op dat iedereen zich strikt aan de vooropgestelde regels houdt. Elkeen draagt hiervoor eigen verantwoordelijkheid.
    Bij het niet respecteren van de richtlijnen / maatregelen, zonder discussie dadelijk het domein verlaten en kan een volgend bezoek geweigerd worden.
    Lokale politie kan altijd controle uitvoeren, iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar doen en laten.


Voor alle duidelijkheid, het domein is niet opengesteld voor het publiek, enkel voor vissers-clubleden.


Heb je vragen in verband met het coronavirus, dan kan je terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid:

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-alarmniveau-4-gaat-strengere-regels-vanaf-maandag-19-oktober

www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ 

De uitbater is niet verantwoordelijk voor de verdere verspreiding van informatie in welke vorm ook terug te vinden op deze site.

Er wordt ook geen 100% garantie gegeven met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie die op de site is te vinden. Verder behoudt men zich het recht om informatie, reglement en prijzen te wijzigen.

Laatste update : 23 november 2020