Butschovestraat 12 te 3384 Attenrode-Wever

Gsm: 0495-218699 Email: gunther.gilis@windmoleke.be

Welkom op de website van café en visvijvers

Het Windmoleke - bij Gikke & Wendi

Beste klant,

Wegens nationale Corona (COVID19) preventiemaatregelen blijft het café

Het Windmoleke GESLOTEN tot nader order. Ook het domein is voorlopig niet toegankelijk voor bezoekers (ongeacht of de poorten open zijn).

Het zijn bijzonder bizarre tijden maar wij hopen dat iedereen deze uitzonderlijke periode gezond en veilig kan doorkomen (dat is het belangrijkste), zodat we jullie allemaal daarna terug kunnen verwelkomen!


Wat betreft vissen op het domein, is het momenteel toegelaten vanaf 4 mei

volgens volgende aangepaste openingsuren

DINSDAG - ZONDAG VAN 8u TOT 19u (MAANDAG GESLOTEN)

en mits het naleven van de tijdelijke regels:

   1. Het domein zal enkel en alleen worden opengesteld voor vissers-clubleden Het Windmoleke (vissers met een geldig abonnement 2020 - betaling te gebeuren van te voren, neem hiervoor contact op met Gikke - het abonnement geldt als bewijs voor uw vervoer). Voorlopig geen toegang voor bezoekers.
   2. Toegang mogelijk van 8u tot 19u (en dit op dinsdag tot en met zondag, op maandag gesloten). Mochten de poorten tijdens deze momenten gesloten zijn dan kunnen de vissers toegang krijgen na aanmelden bij aankomst, idem bij het verlaten.
   3. Hengelwedstrijden en -trainingen zijn opgeschort tot nader order. Gebruik van leefnetten is verboden, alle gevangen vis wordt dadelijk correct teruggezet.
   4. Er mag enkel individueel gevist worden op voorwaarde dat:

    • Vermijden van fysiek contact

    • Houden van 1,5 meter afstand

    • Respecteren van alle hygiënische maatregelen

   5. Samenkomen in/aan het café, terras, parking is niet toegestaan.
   6. Elke visser kiest een aangeduide visplaats en blijft daar vissen (met nummers aangeduid, zekerheid tot voldoende afstand tussen vissers).
   7. Zelf meegebracht eten en drinken mag worden geconsumeerd op de visplaats, alle afval (peuken, blikjes, zakjes, rekkers, draad, ...) dient zelf opgeruimd te worden, niets blijft achter en de visplaats wordt netjes achter gelaten.
   8. Recreatie op het water en het domein is verboden.
   9. De toiletruimte is toegankelijk en iedereen dient de hygiënische maatregelen na te leven.
   10. Om 19u ten laatste moet iedereen het domein verlaten hebben.
   11. Wat betreft het visreglement is het reglement dagvisserij geldig.
   12. Daar het gaat om tijdelijke noodzakelijke maatregelen voor de gezondheid en welzijn van ons allemaal, kan op elk moment de richtlijnen / maatregelen gewijzigd worden - ook diegene specifiek geldig voor het domein Het Windmoleke.
   13. Graag roepen we op dat iedereen zich strikt aan de vooropgestelde regels houdt. Elkeen draagt hiervoor eigen verantwoordelijkheid.
    Bij het niet respecteren van de richtlijnen / maatregelen, zonder discussie dadelijk het domein verlaten en kan een volgend bezoek geweigerd worden.
    Lokale politie kan altijd controle uitvoeren, iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar doen en laten.


Voor alle duidelijkheid, het domein wordt momenteel nog niet opengesteld voor het publiek, enkel voor vissers-clubleden.


Heb je vragen in verband met het coronavirus, dan kan je terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid:
www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ 
Vragen omtrent hengelen (sporten) en het coronavisurs:

https://www.natuurenbos.be/coronavirus-en-hengelen

https://www.sportvisserijvlaanderen.be/update-corona-opheffing-hengelverbod-vanaf-4-mei


Geldig visreglement - klik hier

Wedstrijden en competities blijven tot nader order niet toegelaten, ongeacht in clubverband, zodra we meer duidelijkheid hieromtrent hebben, laten wij het weten.

Beide vijvers dagvissen mogelijk

Beide vijvers zijn momenteel toegankelijk voor dagvisserij zonder leefnet. Er kan gevist worden als toegelaten buitenactiviteit met geldig abonnement 2020 en naleven van reglement dagvisserij.


Toegang

Het domein is een privé domein en tijdens deze coronacrisis enkel toegankelijk voor vissers-clubleden. Het domein is niet publiek toegankelijk op dit moment en het café is gesloten. Momenteel is enkel individueel vissen toegestaan, en dit mits het naleven van de maatregelen. 

Toegang wordt verleend na aanmelding bij de poort. De uitbater heeft steeds het recht om eender wie toegang te weigeren. De uitbater kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen, het betreden van het terrein gebeurt volledig op eigen risico.


Parking

Er is voldoende parking rond en tussen de vijvers, alsook achter het café - hou ook hier voldoende afstand. Zorg dat u uw wagen, fiets, brommer of eender welk voertuig correct en veilig parkeert en achter laat. De uitbater kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of beschadiging, daar het betreden van het terrein volledig op eigen risico gebeurt.


Hygiënische maatregelen

Het is belangrijk dat alle hygiënische maatregelen worden gerespecteerd, iedereen dient deze na te leven en is zelf verantwoordelijk om alles op te ruimen, weg te gooien in de voorziene afvalemmers en niets achter te laten. Het is van groot belang (zeker om uit deze crisis te geraken) dat iedereen dit nauwgezet opvolgt. Bij het niet naleven ervan kan de toegang tot het domein de volgende keer worden geweigerd.

De uitbater is niet verantwoordelijk voor de verdere verspreiding van informatie in welke vorm ook terug te vinden op deze site.

Er wordt ook geen 100% garantie gegeven met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie die op de site is te vinden. Verder behoudt men zich het recht om informatie, reglement en prijzen te wijzigen.

Laatste update : 20 mei 2020