VISVIJVERS "HET WINDMOLEKE"

GEWONE - WEDSTRIJD - VISSERIJ


VISSEIZOEN:

APRIL TOT EIND OKTOBER

Dinsdag - Zondag: vanaf 8u00 domein toegankelijk

Café open: Dinsdag - Zaterdag: vanaf 10u00 - Zondag vanaf 9u00

MAANDAG GESLOTEN (VASTE SLUITINGSDAG)


Opgelet: poorten domein openen pas net voor openingsuur!


Gelieve steeds te controleren of de wedstrijdvijver vrij is zijn voor dagvisserij.

Dit hangt uit op het bord aan de vijver, te bevragen in het café of telefonisch op 0495-218699. 

Zodra er eender welke wedstrijd wordt gehouden op de grote vijver is er geen dagvisserij mogelijk.

De kleine vijver (vroeger forelvijver) is daarentegen altijd vrij voor dagvissers.

De kalender met alle wedstijden staat hier onder en kan ook gecontroleerd worden op het bord aan de grote vijver.


Na overleg met de vaste clubs hebben we besloten het karpvissen niet langer toe te laten op de wedstrijdvijver. Het is de bedoeling om op deze vijver enkel te vissen met een vaste hengel, sporadisch kan er eens worden gevist met een molen op de kleine vijver maar het echte karpvissen is blijft verboden.


De dagvisser is nog steeds verplicht zich te houden aan het voederreglement zoals hieronder beschreven. Gelieve dit door iedereen te respecteren! Dank u.

PRIJZEN:

Halve dag 1 of 2 lijnen

6,50

euro

Ganse dag 1 of 2 lijnen

9,50

euro

Jaarvergunning

Hiervoor mag u het ganse visseizoen gratis dagvissen

(rekeninghoudend met de wedstrijdbezettingen).

45,00

euro

HUISREGLEMENT DAGVISSERIJ GROTE VIJVER:


 • VERBODEN: droogvoer, drijvende aas, aardappelen, muggenlarven, Tubifex, deegwaren, geknipte pieren en rode maden aan de haak zijn ten alle tijden NIET toegelaten, alsook het bijvoederen met deegwaren, pasta en/of drijvend voer. Daarnaast is ook CUPPING KIT verboden en is het niet toegelaten pellets nat te maken met als doel de structuur te wijzigen.
 • TOEGELATEN: korrels (2.2 pints max 500gr) -> korrels te verkrijgen in het café bij Gikke, pellets en/of expanders (max 2.2 pints), granen (max 300gr), maïs wit (max 300gr), mais geel (max 600gr), maden (max 1.1 pints), casters (max 1.1 pints), pieren, korrel, spaghetti, macaroni en expanders zijn aan de haak toegelaten.
 • Tijdens de dagvisserij is het VERBODEN OM EEN LEEFNET TE GEBRUIKEN.
 • Er mag geen vis meegenomen worden.
 • Het is verplicht om de vis te onthaken in een emmer water, op de juiste manier en de vis dient correct en diervriendelijk terug te worden gezet.
 • De visser moet zijn plaats proper achterlaten, deponeer het vuil op de daarvoor voorziene plaatsen en laat geen visdraad op de grond of in het water achter.

Aan de rokers, gelieve de peuken niet in het viswater te deponeren!

 • Zorg ervoor dat er op een aangename en sportieve manier wordt gevist, zodat het voor iedereen plezant blijft.
 • Het vissen is strikt persoonlijk, niet één betalen en met 2 vissen. Het is dan ook verboden dat iemand anders meevist zonder te betalen. Bij het vaststellen van deze overtreden wordt er een halve dag extra aangerekend!
 • Alle personen betreden de vijvers van Het Windmoleke op eigen verantwoordelijkheid.
 • De eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
 • Wanneer u vist aan de vijvers Het Windmoleke, bent u verplicht het reglement na te leven. Zo niet heeft dit tot gevolg dat u onmiddellijk het terrein moet verlaten, zonder enige teruggave van gedane betalingen!
 • Voor de bezetting van de grote vijver, neem gerust een kijkje op ons overzicht hieronder, daarop vindt u per datum terug wat er op de vijver te doen is.

->  Overzicht bezettingskalender


Behandel de vissen zachtaardig, het is een kostbaar dier voor

jullie plezier, aan een dode vis heeft niemand nog iets!


VISBESTAND VAN DE VIJVER - WEDSTRIJDEN

Dagvisserij is mogelijk op de twee vijvers. Op de vroegere forelvijver is er nu ook dagvisserij mogelijk voor elke visser. Met een jaarabonnement heb je toelating om op beide vijvers te vissen. Indien je niet voor een abonnement zou kiezen gelden de prijzen zoals hierboven staat voor een halve of ganse dag ongeacht op welke vijver u vist. Tijdens dagvissen mag er geen leefnet gebruikt worden!


Op beide vijvers zitten er brasem, witvis, lauw en karper. Er wordt elk voorjaar vis uitgezet, dit visseizoen is dit niet anders. Met de diverse clubgelden (DWS en CBT Vissers), abonnementsbijdrage en onze inzet wordt er terug een mooie uitzet voorzien. We willen iedereen dan ook danken voor hun bijdrage.


Sinds het najaar 2011 zijn we aangesloten bij de Milieucel vzw, een onderdeel van de Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden VVHV. Zij geven via de Milieu-Service-Actie (MSA) hun deskundig advies en ondersteuning inzake:


 • wateranalyse, waarbij verschillende fysisch-chemische parameters van het viswater worden onderzocht;
 • een bodemanalyse;
 • berekening van de hoeveelheid coccoliethenkrijt nodig om de modderlaag af te breken en te saneren;
 • gratis advies betreffende problemen i.v.m. visstandbeheer;
 • de mogelijkheid om visziektebestrijdingsmiddelen en wateranalyse-producten aan te kopen;


Het is op hun aanraden en onderling overleg dat we geopteerd hebben ons voederreglement aan te passen.  We hebben reeds kunnen vaststellen tijdens vorig visseizoen dat het tot resultaat werd geboekt namelijk een betere visvangst. Daarom drukken we er nogmaals op aan, alle vissers (dagvissers en wedstrijdvissers) dienen zich aan het nieuw voederreglement te houden. Dank u voor uw begrip en medewerking!


We hebben een druk bezet programma wat betreft viswedstrijden voor dit visseizoen uitgewerkt en ook andere clubs en verenigingen organiseren op tijd en stond een competitie. Zin om mee te doen? Er zijn open wedstrijden waaraan iedereen mag deelnemen met een dagklassement en direct uitreiking van de geldprijzen. Maar er is ook clubkampioenschap, hierbij worden de resultaten telkens bijgehouden in een klassement, met een prijsuitreiking op het einde (half september).


Meer informatie? Klik op onderstaande links:


Ook de clubs De Wingse Sportvissers - DWS en CBT behouden hun onderdak bij ons.


Tijdens alle wedstrijden is het reglement grote vijver het geldend reglement, dit houdt het volgende in: wedstrijdregelement.

Wij hopen jullie te mogen ontmoeten en wensen ieder

een goed, aangenaam en sportief visjaar!


Günther en Wendi

De uitbater behoudt zich het recht om reglement, prijzen en visuitzettingen te wijzigen. Hij kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen, daar het betreden van het terrein volledig op eigen risico gebeurt!

De uitbater,

Günther Gilis